PAVOL JANIK | globally published writer | PAVOL JANÍK | celosvetovo publikovaný spisovateľ
PAVOL JANÍK | PAVOL JANIK | CHANNEL PAVOL JANÍK | PAVOL JANIK | VIDEOS
°
Click on the images for full size view:
°
VIDEOS | PAVOL JANÍK | PAVOL JANIK | POEM "NEW YORK" IN 21 LANGUAGES | VIDEOS
PAVOL JANÍK | PAVOL JANIK | VIRTUOSO OF SLOVAK LITERATURE | New York & more | 2020
PAVOL JANIK | Review by the Secretary-General of the PEN International’s Austrian Centre | 2020
NEW YORK by PAVOL JANIK - NEW YORK PARROT | Poem of the spirit of NEW YORK CITY | 2020
PAVOL JANIK | POEMS | A DICTIONARY OF FOREIGN DREAMS | UNITED KINGDOM | 2014
PAVOL JANIK | DRAMAS | DANGEROUS COMEDIES | UNIVERSITY OF TORONTO | CANADA | 2004
°
PAVOL JANIK | One of Slovak Bestselling Authors | Literary Magazine "Knižná revue" | February 7, 2000
PAVOL JANÍK | Jeden zo slovenských najpredávanejších autorov | Knižná revue | 7. februára 2000
°
Mgr. art. PAVOL JANÍK, PhD. | magister artis et philosophiae doctor | BASIC INFORMATION
PAVOL JANÍK Predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007) | Stratégie online | archív (1. 8. 2003)

* 15. 10. 1956 Bratislava


Mgr. art. Pavol Janík, PhD., (magister artis et philosophiae doctor) sa narodil v roku 1956 v Bratislave, kde absolvoval štúdium filmovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU). Pracoval na ministerstve kultúry (1983 – 1987), v médiách a v reklame. Predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007), tajomník SSS (1998 – 2003, 2007 – 2013), šéfredaktor časopisu SSS Literárny týždenník (2010 – 2013). Čestný člen Unie českých spisovatelů (od 2000), člen redakčnej rady týždenníka UČS Obrys-Kmen (2004 – 2014), člen redakčnej rady týždenníka UČS Literatura.Umění.Kultura (od 2014). Člen Writers Club International (od 2004). Člen Poetas del Mundo (od 2015). Člen World Poets Society (od 2016). Riaditeľ Writers Capital International Foundation pre Slovensko a Českú republiku (2016 – 2017). Predstaviteľ World Nation Writers’ Union na Slovensku (od 2016). Veľvyslanec Worldwide Peace Organization (Organizacion Para la Paz Mundial) na Slovensku (od 2018). Člen Rady International Writers Association (IWA BOGDANI) (od 2019). Za literárnu a reklamnú tvorbu získal viacero ocenení nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Virtuóz slovenskej literatúry Pavol Janík je básnik, dramatik, prozaik, aforista, publicista, prekladateľ a reklamný tvorca. Ťažisko jeho tvorivej činnosti spočíva v poézii. Už svojím knižným debutom Nezaručené správy (1981) upútal pozornosť vrcholných autorít slovenského literárneho života. Predstavil sa ako básnik civilného tónu a spontánneho básnického výrazu, ktorému nechýba schopnosť irónie a sebairónie. Táto poetika sa stala typickou pre celú jeho tvorbu, ktorá popri kritickom charaktere nadobudla aj humorný až groteskný rozmer. Jeho výraz sa stáva strohým až aforistickým. Preto je celkom zákonité, že do sféry literárnych záujmov Pavla Janíka sa dostali aj aforizmy založené na myšlienkovom a významovom posune v rámci jazykovej hry. Postupne vo svojej tvorbe nastoľuje veľmi znepokojujúce otázky a závažné problémy ďalšieho vývinu ľudstva, pričom sa tematicky a štýlovo rozširuje. Literárni experti konštatujú Janíkovu básnickú virtuozitu a jeho príbuznosť s tvorbou Miroslava Válka, pričom podľa názoru ruskej poetky, prekladateľky a literárnej vedkyne Natálie Švedovovej je Válek hlbší a Janík vynaliezavejší. Je aj autorom dramatických diel s prvkami poetiky absurdného divadla. (Ľudovít Fuchs)

Literárnu tvorbu Pavla Janíka okrem Slovenska publikovali v Albánsku, Argentíne, Bangladéši, Belgicku, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Českej republike, Čínskej ľudovej republike, Čínskej republike (Taiwan), Francúzsku, Chile, Chorvátsku, Indii, Izraeli, Jordánsku, Južnej Afrike, Južnej Kórei, Kanade, Kazachstane, Kirgizsku, Kolumbii, Kosove, Macedónsku, Maďarsku, Maroku, Mexiku, Moldavsku, Nemecku, Nepále, Pakistane, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Ruskej federácii, Singapure, Srbsku, Spojených arabských emirátoch, Spojených štátoch amerických, Sýrii, Španielsku, Taliansku, Turecku, na Ukrajine, v Uzbekistane, Venezuele, Veľkej Británii a Vietname.

Zbierky básní: Nezaručené správy (1981), Zrkadlo na konci leta (1984), Dovidenia v množnom čísle (1985), Hurá, horí! (1991), Niekto ako boh (1998), Buď vôňa tvoja (2002), Kmitočet tvojich bokov (2002), Divadlo Život (Bulharsko, 2003), Táranie nad hrobom (2004), Oprava Titanicu (Ruská federácia – 2004, Macedónsko – 2005 a 2016, Srbsko – 2018), Z pekna šťastie (2006), Zašifrovaná jeseň (2007), Tretie skupenstvo muža (Česká republika, 2009), Slovník cudzích snov (Veľká Británia – 2014, Macedónsko – 2016).

Knižné súbory aforizmov: Dobrá zrada nad zlato (1996), Satanovisko (1999), Pes hore bez... 101 psín (2000), Špinavé čistky (2002).

Dramatické diela: Tuctová komédia (spoluautorka jeho manželka Oľga Janíková) – rozhlasová hra (1986) a televízna hra (1987), Škrupinový zámok – rozhlasová hra (1988), Súkromný striptíz – divadelná hra (1992) a televízna hra (1997), Maturitný oblek – Veselá tragédia – divadelná hra (1992) a rozhlasová hra (1992), Pasca na seba – divadelná hra (1995), Nebezpečné veselohry – tri divadelné hry (Slovensko – 2003, Kanada – 2004, Ruská federácia – 2006), Nežná klauniáda – rozhlasová hra (2004), Bez motívu – rozhlasová hra (2005), Bez zábran – rozhlasová hra (2005), Bez záruky – rozhlasová hra (2006).

Literatúra faktu: Filmový režisér Vladimír Bahna (1986), Generál Lorenc – Dešifrovaný svet (2000), Rozhovory (o štátnosti) (2002), Nad vedou (2003), Špionážny slovník (2006), Špión z Bratislavy (spoluautorka Gabriela Holčíková) (2006), Špionážne skratky (2006), Hovorca samého seba (2009).

Jeho literárne diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách – v rozličných knihách, antológiách, portáloch a časopisoch. Podľa hodnotenia Sarity Jenamani, generálnej tajomníčky Rakúskeho centra PEN International, má Pavol Janík svoje miesto vo svetovej literatúre.
PAVOL JANÍK | CV najvýznamnejších slovenských osobností:
° PAVOL JANÍK | OSOBNOSTI.SK | ONLINE: | ARCHIVE 1: | ARCHIVE 2:
° PAVOL JANÍK | OSOBNOST.SK | ONLINE: | ARCHIVE 1: | ARCHIVE 2: | ARCHIVE 3:
PAVOL JANÍK vo Wikipédii
° PAVOL JANÍK v slovenskej Wikipédii | ONLINE: | ARCHIVE:
° PAVOL JANÍK v českej Wikipédii | ONLINE: | ARCHIVE:
° PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК v ruskej Wikipédii | ONLINE: | ARCHIVE:
° PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК v ukrajinskej Wikipédii | ONLINE: | ARCHIVE:
°
° SLOVAK LITERATURE in English Wikipedia | ONLINE: | ARCHIVE 1: | ARCHIVE 2:
° SLOVAK POETRY in English Wikipedia | ONLINE: | ARCHIVE 1: | ARCHIVE 2:
° SLOVAK PROSE & DRAMA in English Wikipedia | ONLINE: | ARCHIVE 1: | ARCHIVE 2:
PAVOL JANÍK | pôsobenie
° 1976 – 1981: študoval filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na Divadelnej fakulte Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave
° Počas štúdia: dva roky bol režisér Slovesnej umeleckej realizácie Československého rozhlasu v Bratislave
° 1982 – 1983: dramaturg hranej tvorby Slovenského filmu
° 1983 – 1987: tajomník Slovenskej filmovej rady (konzultatívneho orgánu ministerstva kultúry)
° 1987 – 1989: tajomník Zväzu slovenských dramatických umelcov
° 1989 – 1990: odborný redaktor denníka Pravda pre film a televíziu
° 1990 – 1992: spisovateľ v slobodnom povolaní
° 1992 – 1993: vedúci redaktor oddelenia kultúry denníka Koridor
° 1993 – 1997: copywriter a neskôr kreatívny riaditeľ medzinárodnej reklamnej agentúry GGK
° 1997 – 1998: kreatívny riaditeľ reklamnej agentúry Donar
° 1998 – 2003: tajomník Spolku slovenských spisovateľov
° 2003 – 2007: predseda Spolku slovenských spisovateľov
° 2007 – 2013: tajomník Spolku slovenských spisovateľov
° 2010 – 2013: šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník | Obrys-Kmen (50/2010)
° od 2013: spisovateľ v slobodnom povolaní
PAVOL JANÍK | tvorba
PAVOL JANÍK | poézia
° Sonety ročných období (1977) | antológia mladých slovenských básnikov – spoluautor PAVOL JANÍK
 • prečítajte si v slovenčine:
 • editor Peter Štilicha | štúdia Viliam Turčány
 • front cover:
°
° PAVOL JANÍK | Nezaručené správy (1981) | poetický debut Pavla Janíka, v ktorom rozvíjal prínos konkretistov v lyrických miniatúrach s modernou senzibilitou nekonvenčného výrazu
°
° Správy z mladosti | Literárna mozaika edície Mladá tvorba (1983) – spoluautor PAVOL JANÍK
 • prečítajte si v slovenčine:
 • editor Jozef Gerbóc | prológ Pavel Koyš
 • front cover:
°
° PAVOL JANÍK | Zrkadlo na konci leta (1984) | zbierka básní Pavla Janíka v ktorej s ironickým podtónom a jazykovou kreativitou predstavuje svoje pohľady na význam každodenných vecí
°
° PAVOL JANÍK | Do videnia v množnom čísle (1985) | zbierka básní Pavla Janíka, v ktorej s ironickým podtónom a jazykovou kreativitou predstavuje svoje pohľady na význam každodenných vecí
°
° Z tmy svieti tvoja dlaň | Výber z mladšej slovenskej ľúbostnej poézie (1986) – spoluautor PAVOL JANÍK
 • prečítajte si v slovenčine:
 • editor Teodor Križka | epilóg Teodor Križka
 • Obrys-Kmen (17/2006, Česká republika)
 • Ľudové noviny (26/2006, Maďarsko)
 • front cover:
°
° Druhý počas | Antológia súčasnej civilizačnej poézie (1987) – spoluautor PAVOL JANÍK
 • prečítajte si v slovenčine:
 • editor Peter Zajac | epilóg Peter Zajac
 • front cover:
°
° Чувство экипажа / Pocit spolupatričnosti (1987) | medzinárodná antológia súčasnej poézie zo strednej a východnej Európy | v ruštine – spoluautor PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК
 • prečítajte si v ruštine:
 • prečítajte si v slovenčine:
 • slovenskí autori: Mikuláš Kováč, Ján Stacho, Ľubomír Feldek, Jozef Mihalkovič, Ján Šimonovič, Marián Kováčik, Štefan Strážay, Vojtech Kondrót, Štefan Moravčík, Kamil Peteraj, Ján Zambor, Daniela Hivešová, Daniel Hevier, Teodor Križka, Pavol Janík
 • Киев, Братислава, Берлин, Будапешт, Варшава, София, Прага, Москва
 • Kyjev, Bratislava, Berlín, Budapešť, Varšava, Sofia, Praha, Moskva
 • front cover:
°
° Dlhší o hlavu | Antológia súčasnej slovenskej satirickej poézie (1988) – spoluautor PAVOL JANÍK
 • prečítajte si v slovenčine:
 • editori Jozef Čertík a Tomáš Janovic | epilóg Rudolf Chmel
 • front cover:
°
° Básne na telo | Antológia modernej slovenskej erotickej poézie (1989) – spoluautor PAVOL JANÍK
 • prečítajte si v slovenčine:
 • editori Valér Mikula a Štefan Moravčík | epilóg Štefan Moravčík
 • Pravda (21. 3. 1990)
 • Obrys-Kmen 17/2006 (Česká republika):
 • Ľudové noviny (26/2006, Maďarsko)
 • front cover:
°
° PAVOL JANÍK | Hurá, horí! (1991) | zbierka básní a aforizmov PAVLA JANÍKA – s úsmevnou sebairóniou a intelektuálnym nadhľadom prezentuje svoju poetickú invenciu v aforizmoch a rozsiahlejších kompozíciách
°
° PAVOL JANÍK | Niekto ako boh (1998) | experimentátorská zbierka básní Pavla Janíka
°
° 18. Svetový kongres básnikov / 18th World Congress of Poets (1998) | v angličtine – spoluautor PAVOL JANÍK
 • prečítajte si v angličtine:
 • prečítajte si v slovenčine:
 • editor Milan Richter
 • pod záštitou World Academy of Arts and Culture a UNESCO
 • front cover:
 • °
  ° A Violin Before the Open Window / Husle pred otvoreným oknom (1998) | v angličtine – spoluautor PAVOL JANÍK
  • An Anthology of Best Poems Submitted to the Ján Smrek Prize Contest by the Participiants of the 18th World Congress of Poets
  • Antológia najlepších básní účastníkov 18. Svetového kongresu básnikov prihlásených do súťaže o Cenu Jána Smreka
  • prečítajte si v angličtine:
  • prečítajte si v slovenčine:
  • editor Milan Richter
  • vydané s podporou UNESCO
  • front cover:
  °
  ° Истината с прекрасно дълги крака / Pravda s prekrásne dlhými nohami (2000) | v bulharčine – spoluautor PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК
  • Антология девет словашки поети / Antológia deviatich slovenských básnikov
  • slovenskí autori: Ján Buzássy, Jozef Mihalkovič, Ľubomír Feldek, Ján Koška, Štefan Strážay, Ján Zambor, Igor Hochel, Pavol Janík, Viera Prokešová
  • prečítajte si v bulharčine:
  • preklad | epilóg & editor Dimitar Stefanov / Димитър Стефанов
  • Български писател (časť 1) a Български писател (časť 2)
  • Literárny týždenník (12/2003)
  • front & back cover:
  • LIC | The Centre for Information on Literature:
  °
  ° Poezijom usustret novom tisućljeću / Poéziou v ústrety novému tisícročiu (2000) – v chorvátčine - spoluautor PAVOL JANÍK
  • Međunarodni pjesnički festival / Medzinárodný festival básnikov
  • antológia básní účastníkov medzinárodného festivalu poézie
  • prečítajte si v slovenčine:
  • preklad & editor Ludwig Bauer
  • strany 1266 a 1267
  • info: Nový deň (21. 2. 2001)
  • front cover:
  °
  ° World Congress of Poets / Svetový kongres básnikov (2001) | v angličtine - spoluautor PAVOL JANÍK
  • Anthology of World Academy of Arts & Culture | 30th Anniversary
  • Antológia Svetovej akadémie umení a kultúry | 30. výročie
  • prečítajte si v angličtine:
  • prečítajte si v slovenčine:
  • vydala World Academy of Arts & Culture Inc. in USA
  • front cover:
  °
  ° Harmony / Harmónia (2001) | v angličtine - spoluautor PAVOL JANÍK
  • Anthology of Poets Participating in the 3rd World Congress of Poets for Poetry Research and Recitation
  • Antológia účastníkov 3. Svetového kongresu básnikov pre výskum poézie a recitáciu
  • prečítajte si v angličtine:
  • prečítajte si v slovenčine:
  • editor Dorin Popa, Iasi, Rumunsko
  • Nový deň (13. 11. 2001)
  • front cover:
  °
  ° Hľadanie krásy (2001) – spoluautor PAVOL JANÍK
  • antológia poézie členov Spolku slovenských spisovateľov
  • prečítajte si v slovenčine (strany 42 – 46):
  • editor Pavol Hudík
  • prečítajte si v slovenčine:
  °
  ° PAVOL JANÍK | Buď vôňa tvoja (2002) | experimentátorská zbierka básní Pavla Janíka
  °
  ° PAVOL JANÍK | Kmitočet tvojich bokov (2002) | reprezentatívny výber z ľúbostnej poézie Pavla Janíka
  °
  ° Голоса столетий / Hlasy storočí (2002) | v ruštine – spoluautor PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК
  • Антология словацкой поезии от истоков до конца XX века
  • Antológia slovenskej poézie od počiatkov do konca 20. storočia
  • prečítajte si v ruštine:
  • editorky Alla Maškovová / Алла Машкова a Natália Švedovová / Наталия Шведова
  • vydala Moskovská univerzita s podporou Ministerstva kultúry Ruskej federácie
  • ALEXEJ MIKULÁŠEK (Obrys-Kmen 13/2003, Česká republika)
  • front cover:
  °
  ° PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК | Театър Живот / Divadlo Život (2003) | reprezentatívny výber z básnickej tvorby Pavla Janíka vydaný v Bulharsku
  °
  ° Verše po objatí | Básne (nie)len pre zamilovaných (2003) | antológia slovenskej ľúbostnej poézie – spoluautor PAVOL JANÍK;
  • prečítajte si v slovenčine:
  • editorka Nataša Ďurinová | epilóg Štefan Moravčík
  • Obrys-Kmen 17/2006, Česká republika:
  • Ľudové noviny (26/2006, Maďarsko)
  • front cover:
  °
  ° PAVOL JANÍK | Táranie nad hrobom (2004) | reprezentatívny výber z básnickej tvorby Pavla Janíka
  °
  ° PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК | Починка Титаника / Oprava Titanicu (2004) | reprezentatívny výber z básnickej tvorby Pavla Janíka vydaný v Rusku
  °
  ° In Search of Beauty / Hľadanie krásy (2004) | v angličtine – spoluautor PAVOL JANÍK
  • An Anthology of Contemporary Slovak Poetry in English published in the USA
  • Antológia súčasnej slovenskej poézie v angličtine vydaná v USA
  • prečítajte si v angličtine – Pavol Janík:
  • prečítajte si v slovenčine– anthology:
  • prečítajte si v angličtine – anthology:
  • prečítajte si ukážky v slovenčine – anthology:
  • prológy Ján Tužinský a Pavol Hudík
  • prečítajte si prológ Jána Tužinského v slovenčine:
  • prečítajte si prológ Pavla Hudíka v slovenčine:
  • preklad James Sutherland-Smith | editori Pavol Hudík a Lucy Bednár
  • PAVOL JANÍK (Kanadský Slovák / The Canadian Slovak 1. 3. 2008): časť 1 a časť 2
  • Euroreport (Júl | August 2004)
  • Ľudové noviny (22/2004, Maďarsko)
  • Slovo (29/2004): Slovo 1 | Slovo 2
  • Krajanský pozdrav (Leto 2004, Nemecko)
  • Obrys-Kmen (34/2012, Česká republika)
  • Databaze knih – books: | Martinus: | ABC knihy: | Knihcentrum: | Megaknihy: | Panta Rhei: | Vydavatel.sk: | Gorila: | Knihy Dobrovský: | PreSkoly.sk: | Knihomol.sk: | Knihomola.sk: | Heureka: | Alterego.sk: | Najlacnejsie knihy: | Literama: | eCampus: | Eurobooks: | Alibris: | Amazon, UK: | Amazon, USA: | Amazon, INDIA 1: | Amazon, INDIA 2: | Amazon, CANADA: | Amazon, AUSTRALIA: | Amazon, ARAB EMITATES: | Amazon, ITALY:
  • Goodreads, USA:
  • front & back cover:
  °
  ° PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК | Поправката на Титаник / Oprava Titanicu (2005) | reprezentatívny výber z básnickej tvorby Pavla Janíka vydaný v Macedónsku
  °
  ° PAVOL JANÍK | Z pekna šťastie (2006) | experimentátorský cyklus básní Pavla Janíka
  • 3. časť antológie slovenských básnikov 20. storočia (na pokračovanie) Dobré dni, slovenská poézia!
  • prečítajte si v slovenčine:
  • epilóg & editor Ľudovít Fuchs
  • front cover:
  °
  ° Из века в век / Zo storočia do storočia (2006) | v ruštine – spoluautor PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК
  °
  ° Verše pred svitaním | Básne (nie)len o láske a šťastí (2006) | antológia slovenskej ľúbostnej poézie – spoluautor PAVOL JANÍK
  • prečítajte si v slovenčine:
  • editorka Nataša Ďurinová | epilóg Štefan Moravčík
  • Obrys-Kmen 17/2006, Česká republika:
  • Ľudové noviny (26/2006, Maďarsko)
  • front cover:
  °
  ° PAVOL JANÍK | Zašifrovaná jeseň (2007) | experimentátorská zbierka básní Pavla Janíka
  °
  ° Із кузни часу / Z vyhne času (2007) | v ukrajinčine | spoluautor PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК
  • Антологія сучасної словацької поезії
  • Antológia súčasnej slovenskej poézie
  • prečítajte si v ukrajinčine:
  • preklad, prológ & editor Illja Galajda / Ілля Галайда
  • front cover:
  °
  ° PAVOL JANÍK | Třetí skupenství muže (2009) | reprezentatívny výber z básnickej tvorby a aforizmov PAVLA JANÍKA vydaný v Českej republike;
  °
  ° Поезія, молитва серца / Poézia, modlitba srdca (2009) | v ukrajinčine | spoluautor PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК
  • Антологія словацької поезії
  • Antológia slovenskej poézie
  • prečítajte si v ukrajinčine:
  • preklad & editor Sergij Makara / Сергій Макара | epilóg Natália Kiseľová
  • front cover:
  °
  ° Crna violina / Čierne husle (2009) | v chorvátčine – spoluautor PAVOL JANÍK
  • Antologia slovačke poezije
  • Antológia slovenskej poézie
  • prečítajte si v slovenčine:
  • preklad, prológ & editor Ludwig Bauer
  • PAVOL JANÍK (humanisti.sk 2. 12. 2009)
  • front cover:
  °
  ° Almanach Nibiru 2013 | Znovu po konci světa (2013) | antológia českej a slovenskej poézie a prózy – spoluautor PAVOL JANÍK
  • prológ & editorka Ivana Blahutová
  • Obrys-Kmen (43/2013)
  • humanisti.sk (2. 9. 2013)
  • Databaze knih – CV:
  • Databaze knih – books: | Martinus: | ABC knihy: | Knihcentrum: | Megaknihy: | Panta Rhei: | Vydavatel.sk: | Gorila: | Knihy Dobrovský: | PreSkoly.sk: | Knihomol.sk: | Knihomola.sk: | Heureka: | Alterego.sk: | Najlacnejsie knihy: | Literama: | eCampus: | Eurobooks: | Alibris: | Amazon, UK: | Amazon, USA: | Amazon, INDIA 1: | Amazon, INDIA 2: | Amazon, CANADA: | Amazon, AUSTRALIA: | Amazon, ARAB EMITATES: | Amazon, ITALY:
  • Goodreads, USA:
  • front cover:
  °
  ° PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK | A Dictionary of Foreign Dreams / Slovník cudzích snov (2014) | reprezentatívny výber z básnickej tvorby Pavla Janíka vydaný vo Veľkej Británii
  °
  ° PAVOL JANIK | E-BOOKS | Diversity | Collection of poetry, fiction and essays of PEN International (January 18, 2016):
  ° PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАЊИК | Реконструкција Титаника / Oprava Titanicu (2018)
  • výber z básnickej tvorby PAVLA JANÍKA
  • do srbčiny preložila Smiljana Piksiades / Смиљана Пиксиадес
  • publikované v Srbsku | Vydavateľstvo Prometej | BOOK | AUTHOR (2018)
  • Serbian: Одакле почети? Свака реч драгуљ; свака мисао искристалисана; љубав дубока као свемир поклоњена Олги; свака сезона године обожавана; људи који се воле, поштују, с којима се саосећа и од чијих судбина се боји; систем који се мења без песниковог одобрења... Читав један свет у коме Јањиково биће постоји и упија га… | Јањик – син, песник, сликар, отац, љубавник, грађанин… | Година 2018. је година опроштаја, помирења, љубави, и реконструкције свих Титаника! Смиљана Пиксиадес
  • Slovak: Kde začať? Každé slovo je skvost; každá myšlienka vykryštalizovaná; láska hlboká ako vesmír, venovaná Oľge; každé ročné obdobie obdivované; ľudia, ktorí sa milujú, ctia, s ktorými cíti a o ktorých osud sa obáva; systém, ktorý sa mení bez básnikovho súhlasu... | Celý svet, v ktorom Janíkova bytosť existuje a absorbuje ho... | Janík – syn, básnik, maliar, otec, milovník, občan... | Rok 2018 je rokom odpustenia, zmierenia, lásky a rekonštrukcie všetkých Titanicov! Smiljana Piksiades
  • English: Where do you begin? Every word is a gem; every thought crystallized; love deep as the universe given to Olga; every season of the year adored; people loved and respected; with whom the author is sympathetic and whose fate he fears; a system that changes without the permission of the poet... | A whole world in which Janik exists and absorbs... | Janik – son, poet, painter, father, lover, citizen... | Year 2018 is the year of forgiveness, reconciliation, love, and reconstruction of all Titanics! Smiljana Piksiades
  • humanisti.sk (February 6, 2018)
  • Slovensky rozhlad (February 2018)
  • Literatura.Umeni.Kultura | scan (10/2018 | March 7, 2018)
  • Literatura.Umeni.Kultura | online (10/2018 | March 7, 2018)
  • LIC | The Centre for Information on Literature:
  °
  PAVOL JANÍK | poézia | preklady
  ° PAVOL JANÍK preložil niekoľko reprezentatívnych knižných výberov poézie významných zahraničných autorov:
  °
  ° Leonel Rugama | Zem je obežnica Mesiaca (1987)
  • editori Ľubomír Feldek a Jana Báliková
  • Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ
  • front cover:
  °
  ° Justinas Marcinkevičius | Oblohy všetkých farieb (1988)
  • editorka Viera Prokešová
  • Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ
  • front cover:
  °
  ° Konstantinos Kavafis / Constantine P. Cavafy | Dokonané je (1989)
  • editor Štefan Moravčík
  • Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ
  • National Book Centre of Greece:
  • front cover:
  °
  ° Karel Sýs | Veľká vrecková láska (2006)
  • editorka Oľga Janíková
  • Vydavateľstvo CCW Bratislava
  • front cover:
  °
  PAVOL JANÍK | próza
  ° Na večeru budú štvorlístky (1984) | Antológia mladej slovenskej poviedky – spoluautor PAVOL JANÍK
  • editor & prológ Oľga Feldeková
  • front cover:
  • LIC | The Centre for Information on Literature:
  °
  ° Kruh (1987) | Zborník mladých autorov (poézia a próza) – prológ PAVOL JANÍK
  • editori Stanislava Chrobáková a Peter Valček
  • zo štúdie Miloša Herka (Mladá poézia v prvej polovici 80. rokov): MILOŠ HERKO
  • front cover:
  °
  ° Načo sú nám rodičia (1989) | antológia súčasnej slovenskej literatúry (poézia a próza) | spoluautor PAVOL JANÍK
  °
  ° Hľadanie človeka (2000) | antológia poviedok členov Spolku slovenských spisovateľov | prológ PAVOL JANÍK
  • prečítajte si v slovenčine – strana 7:
  • editor Pavol Hudík
  °
  ° In Search of Homo Sapiens / Hľadanie človeka (2002) | v angličtine | vydané v USA – prológ PAVOL JANÍK
  • Twenty-Five Contemporary Slovak Short Stories
  • Dvadsaťpäť súčasných slovenských poviedok
  • prečítajte si v angličtine:
  • prečítajte si v slovenčine:
  • prečítajte si prológ PAVLA JANÍKA v angličtine:
  • prečítajte si prológ PAVLA JANÍKA v slovenčine:
  • prečítajte si epilóg Pavla Hudíka v slovenčine:
  • preklad Heather Trebatická, rodená King | epológ Pavol Hudík | editori Pavol Hudík a Lucy Bednár
  • LIC | The Centre for Information on Literature:
  • PAVOL JANÍK a ANDREJ MAŤAŠÍK (Obrys-Kmen 36/2002)
  • Databaze knih – books: | Martinus: | ABC knihy: | Knihcentrum: | Megaknihy: | Panta Rhei: | Vydavatel.sk: | Gorila: | Knihy Dobrovský: | PreSkoly.sk: | Knihomol.sk: | Knihomola.sk: | Heureka: | Alterego.sk: | Najlacnejsie knihy: | Literama: | eCampus: | Eurobooks: | Alibris: | Amazon, UK: | Amazon, USA: | Amazon, INDIA 1: | Amazon, INDIA 2: | Amazon, CANADA: | Amazon, AUSTRALIA: | Amazon, ARAB EMITATES: | Amazon, ITALY:
  • Goodreads, USA:
  • from PAVOL JANÍK's prologue: Thanks to this book a new island has appeared on the map of world literature...
  • z prológu PAVLA JANÍKA: Vďaka tejto knihe sa objavil nový ostrov na mape svetovej literatúry...
  • PAVOL JANÍK (Kanadský Slovák / The Canadian Slovak 1. 3. 2008): časť 1 a časť 2
  • Slovenské zahraničie (3/2002)
  • SOŇA ŠÍPOVÁ (Obrys-Kmen 3/2003, Česká republika)
  • Bolchazy-Carducci Publishers
  • Euroreport (Júl | August 2004)
  • PAVOL JANÍK (Obrys-Kmen 34/2012, Česká republika)
  • front & back cover:
  °
  PAVOL JANÍK | aforizmy
  ° PAVOL JANÍK | Dobrá zrada nad zlato (1996) | ironické a satirické texty Pavla Janíka
  °
  ° PAVOL JANÍK | Satanovisko (1999) | ironické a satirické texty Pavla Janíka
  °
  ° PAVOL JANÍK | Pes hore bez... 101 psín (2000) | ironické a satirické texty Pavla Janíka
  °
  ° PAVOL JANÍK | Špinavé čistky (2002) | ironické a satirické texty Pavla Janíka
  °
  ° PAVOL JANÍK | aforizmy:
  °
  PAVOL JANÍK | dráma | LA MEMOIRE DU THEATRE SLOVAQUE par Miloš Mistrík:
  ° PAVOL JANÍK | Štvrtá osoba jednotného čísla (1980) | rozhlasová hra
  • prečítajte si v slovenčine:
  • na motívy románu Lawrenca Ferlinghettiho Ona
  • réžia Pavol Janík
  °
  ° PAVOL JANÍK a OĽGA JANÍKOVÁ | Tuctová komédia (1986) | rozhlasová hra a televízna hra
  °
  ° PAVOL JANÍK | Škrupinový zámok | rozhlasová hra (1988)
  • vypočujte si v slovenčine:
  °
  ° PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК | Súkromný striptíz / A Private Striptease / Частный стриптиз | divadelná hra a televízna hra
  °
  ° PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК | Maturitný oblek | Veselá tragédia / The School Graduation Suit | A Comic Tragedy / Выпускной костюм | Веселая трагедия (1992) – divadelná hra a rozhlasová hra
  °
  ° PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК | Pasca na seba / The Trap / Ловушка для себя (1995) – divadelná hra
  °
  ° PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК | Nebezpečné veselohry / Dangerous Comedies / Опасные комедии (2003) – tri divadelné hry Pavla Janíka | knižne
  °
  ° PAVOL JANÍK | Nežná klauniáda (2004) | rozhlasová hra
  • prečítajte si v slovenčine:
  • vypočujte si v slovenčine:
  • Teleplus (7/2004)
  °
  ° PAVOL JANÍK | Bez motívu (2005) | rozhlasová hra
  • prečítajte si v slovenčine:
  • vypočujte si v slovenčine:
  • MILOŠ MISTRÍK (Obrys-Kmen 9/2005, Česká republika)
  • Teleplus (3/2005)
  °
  ° PAVOL JANÍK | Bez zábran (2005) | rozhlasová hra
  • prečítajte si v slovenčine:
  • vypočujte si v slovenčine:
  • Obrys-Kmen (8/2006, Česká republika)
  °
  ° PAVOL JANÍK | Bez záruky (2006) | rozhlasová hra
  • prečítajte si v slovenčine:
  °
  PAVOL JANÍK | literatúra faktu
  ° PAVOL JANÍK | Vladimír Bahna (1986) | monografia Pavla Janíka o živote a tvorbe významného slovenského filmového režiséra Vladimíra Bahnu
  °
  ° PAVOL JANÍK | Generál Lorenc | Dešifrovaný svet (2000) | kniha rozhovorov Pavla Janíka s generálom Alojzom Lorencom nielen o tajných službách
  °
  ° PAVOL JANÍK | Rozhovory (o štátnosti) (2002) | kniha rozhovorov Pavla Janíka s poprednými predstaviteľmi kultúrneho a spoločenského života
  °
  ° PAVOL JANÍK | Nad vedou (2003) | kniha literárno-dramatických reflexií Pavla Janíka
  °
  ° PAVOL JANÍK | Spy Dictionary / Špionážny slovník (2006) | anglicko-slovenský a slovensko-anglický terminologický slovník
  • editor Paul Singleton
  • WorldCat 1 a 2:
  • Národní knihovna ČR:
  • LIC | The Centre for Information on Literature:
  • Ceskoslovenka bibliograficka databaze:
  • Databaze knih – CV:
  • Databaze knih – books: | Martinus: | ABC knihy: | Knihcentrum: | Megaknihy: | Panta Rhei: | Vydavatel.sk: | Gorila: | Knihy Dobrovský: | PreSkoly.sk: | Knihomol.sk: | Knihomola.sk: | Heureka: | Alterego.sk: | Najlacnejsie knihy: | Literama: | eCampus: | Eurobooks: | Alibris: | Amazon, UK: | Amazon, USA: | Amazon, INDIA 1: | Amazon, INDIA 2: | Amazon, CANADA: | Amazon, AUSTRALIA: | Amazon, ARAB EMITATES: | Amazon, ITALY:
  • Goodreads, USA:
  • front & back cover:
  °
  ° PAVOL JANÍK a GABRIELA HOLČÍKOVÁ | Špión z Bratislavy (2006) – skutočný príbeh bratislavského rodáka, ktorý pôsobil v CIA ako agent ŠtB a KGB
  • editor Alexander Backstage
  • Knižná revue (24/2006)
  • Obrys-Kmen (29/2007, Česká republika)
  • WorldCat, USA: | Národní knihovna ČR: ;
  • LIC | The Centre for Information on Literature:
  • Ceskoslovenka bibliograficka databaze:
  • Databaze knih – CV:
  • Databaze knih – books: | Martinus: | ABC knihy: | Knihcentrum: | Megaknihy: | Panta Rhei: | Vydavatel.sk: | Gorila: | Knihy Dobrovský: | PreSkoly.sk: | Knihomol.sk: | Knihomola.sk: | Heureka: | Alterego.sk: | Najlacnejsie knihy: | Literama: | eCampus: | Eurobooks: | Alibris: | Amazon, UK: | Amazon, USA: | Amazon, INDIA 1: | Amazon, INDIA 2: | Amazon, CANADA: | Amazon, AUSTRALIA: | Amazon, ARAB EMITATES: | Amazon, ITALY:
  • Goodreads, USA:
  • front & back cover:
  °
  ° PAVOL JANÍK | Špionážne skratky (2006) | výkladový slovník
  • editorka Oľga Janíková
  • Ceskoslovenka bibliograficka databaze:
  • Databaze knih – CV:
  • Databaze knih – books: | Martinus: | ABC knihy: | Knihcentrum: | Megaknihy: | Panta Rhei: | Vydavatel.sk: | Gorila: | Knihy Dobrovský: | PreSkoly.sk: | Knihomol.sk: | Knihomola.sk: | Heureka: | Alterego.sk: | Najlacnejsie knihy: | Literama: | eCampus: | Eurobooks: | Alibris: | Amazon, UK: | Amazon, USA: | Amazon, INDIA 1: | Amazon, INDIA 2: | Amazon, CANADA: | Amazon, AUSTRALIA: | Amazon, ARAB EMITATES: | Amazon, ITALY:
  • Goodreads, USA:
  • front & back cover:
  °
  ° PAVOL JANÍK | Hovorca samého seba (2009) | kniha rozhovorov so spisovateľom Pavlom Janíkom
  °
  ° Rozhovory po rokoch (2011) | kniha rozhovorov s poprednými slovenskými spisovateľmi
  • otázky a prológ Ľuboš Jurík | editorka Marta Bábiková
  • PAVOL JANÍK, Ballek, Blažková, Buzássy, Dobiáš, Feldek, Feldeková, Hevier, Hykisch, Chmel, Chudoba, Jaroš, Kadlečík, Lasica, Marenčin, Mihalkovič, Mikula, Moravčík, Peteraj, Šabík, Štepka, Ťažký, Turčány, Tužinský, Zahradník, Zelinka, Zimková a ďalší
  • in periodicals:
  • DAV DVA (MAY 25, 2020)
  • Slovensky rozhlad (JULY 2018)
  • pavoljanik.sk (July 6, 2018)
  • Literatura.Umeni.Kultura (4/2018 | January 24, 2018)
  • Dimenzie (September 2013)
  • humanisti (September 6, 2013)
  • Hlas ludu (Serbia | November 19, 2011)
  • Databaze knih – books: | Martinus: | ABC knihy: | Knihcentrum: | Megaknihy: | Panta Rhei: | Vydavatel.sk: | Gorila: | Knihy Dobrovský: | PreSkoly.sk: | Knihomol.sk: | Knihomola.sk: | Heureka: | Alterego.sk: | Najlacnejsie knihy: | Literama: | eCampus: | Eurobooks: | Alibris: | Amazon, UK: | Amazon, USA: | Amazon, INDIA 1: | Amazon, INDIA 2: | Amazon, CANADA: | Amazon, AUSTRALIA: | Amazon, ARAB EMITATES: | Amazon, ITALY:
  • Goodreads, USA:
  • front cover:
  PAVOL JANÍK | PAVOL JANIK | VIRTUOSO OF SLOVAK LITERATURE | New York & more
  English | Slovak