PAVOL JANIK | globally published writer | PAVOL JANÍK | celosvetovo publikovaný spisovateľ
°
Zavretie reklamy na YouTube:
Každú reklamu na YouTube môžete zavrieť kliknutím na X na pravej strane.
PAVOL JANÍK | Všeobecné videá:
PAVOL JANIK | Videos in English
PAVOL JANIK | Television (English Version)
PAVOL JANIK | Viruoso of Slovak Literature (2017) (English Version)
PAVOL JANIK | International (2015) (English Version)
PAVOL JANIK | Author’s Website (2018) (English & Slovak Version)
PAVOL JANIK & Alojz Lorenc | Decrypted World (books of interviews) (Slovak & Englih Version)
PAVOL JANIK | First Stamp of the European Union (2006) (English Version)
PAVOL JANIK | All Books 1977 – 2013 (Slovak & English Version)
PAVOL JANÍK | Reklamná tvorba 1993 | 1998 (Slovak Version)
PAVOL JANÍK | Ceny 1976 – 2012 (Slovak Version)
PAVOL JANÍK | Život a dielo (2005) (Slovak Version)
OLGA JANIKOVA & PAVOL JANIK | Radio Spots 1993 – 1998 (Slovak)
PAVOL JANÍK | Čítať he ľudské (2014) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK | Encyclopaedia Beliana 7. zväzok (2013) (Slovak Version)
OĽGA JANÍKOVÁ | Šľachtický rod Medzihradských (2010) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK | Slogany (Slovak Version)
PAVOL JANIK | THE JANIK FAMILY | Two Photographs (Slovak Version)
OĽGA JANÍKOVÁ & PAVOL JANÍK | Bronze Medals by William Schiffer (Paris 2005)
PAVOL JANÍK | Dialógy (Slovak Version) 2015
OĽGA JANÍKOVÁ & PAVOL JANÍK | Season's Greetings (Slovak & English)
OĽGA JANÍKOVÁ & PAVOL JANÍK | Happy Easter (Slovak & English)
PAVOL JANÍK | Knihy pod stromček (Slovak & English)
Storočnica MUDr. Ivana Chodáka (2014) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK | TeleCafe (Slovak Version)
PAVOL JANIK | The London Magazine (June-July 2014) (English Version)
PAVOL JANIK | STAND Magazine (May 2015) (English Version)
PAVOL JANIK | E-BOOKS | Diversity | PEN International (2016) (English Version)
PAVOL JANÍK | Rôzne videá | Slovak Version:
PAVOL JANÍK | Nezaručené správy (recituje Ján Gallovič) 1981 (Slovak) (VIDEO 1)
PAVOL JANÍK | Nezaručené správy (recituje Ján Gallovič) 1981 (Slovak) (VIDEO 2)
OĽGA JANÍKOVÁ | réžia | Básne PAVLA JANÍKA (recituje Ján Gallovič) 1997 (Slovak)
OĽGA JANÍKOVÁ | réžia | Portrét Miroslava Válka (rec. V. Jedľovský) 1997 (Slovak)
PAVOL JANÍK | O Námestí svätej Alžbety (2006) (Slovak)
PAVOL JANÍK | Interview (2008) (Slovak)
PAVOL JANIK | Oil Paintings (2017)
PAVOL JANÍK | PAVOL JANIK | VIRTUOSO OF SLOVAK LITERATURE | New York & more
English | Slovak