PAVOL JANIK | BOOKS | Click on image for full size view:
PAVOL JANÍK || SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ ||| PAVOL JANIK || SLOVAK WRITER
 • Pavol Janík (1956) je básnik, dramatik, predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007).
 • Jeho diela preložili do viac ako 20 jazykov a publikovali vo viac ako 30 krajinách.
 • Pavol Janik (1956) is a poet, dramatist, President of the Slovak Writers’ Society (2003–2007).
 • His works have been translated into more than 20 languages and published in more than 30 countries.
 • VIDEO in English & Slovak | PLAY:
 • Válek bol hlbší, ale Janík sa stal vynaliezavejší.
 • Natália Švedovová, poetka, prekladateľka, vedecká pracovníčka Ruskej akadémie vied
 • Valek was deeper, but Janik became more inventive.
 • Natalia Shvedova, Poet, Translator, Senior Researcher of the Russian Academy of Sciences
 • Валек был глубже, а Яник стал изобретательнее.
 • Наталья Шведова, поэт, переводчик, старший научный сотрудник Российской академии наук
 • Slovak & Czech: Pavol Janík | English & other languages: Pavol Janik or Pavol Janick | Serbian & Croatian (Roman alphabet): Pavol Janik or Pavol Janjik | Russian (Roman alphabet): Pavol Yanik | Russian & Bulgarian (Cyrillic alphabet): Павол Яник | Serbian & Macedonian: Павол Јаник or Павол Јањик | Ukrainian: Павол Янік | Belarusian: Павал Янік | Greek: Πάβολ Γιανίκ | Hebrew: פאבול ג'אניק | Japanese: パヴォル・ヤニク | Chinese: 帕沃尔•贾尼克 | etc. ||| Pseudonyms: Ján Pavlík | Paul von Pressburg | etc.
  PAVOL JANÍK | Básne | Hungarian Version:
  PAVOL JANÍK | Básne | preložené do maďarčiny | prečítajte si v maďarčine:
  Zavretie reklamy na YouTube:
  Každú reklamu na YouTube môžete zavrieť kliknutím na X na pravej strane.
  PAVOL JANÍK | Básne | Hungarian Version | z knihy Nezaručené správy (1981):
  PAVOL JANÍK: Hmat / Tapintás (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK: Je za dverami / Az ajtó mögött lapul (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK: Klavír / Zongora (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK: Koncert (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK: Leto / Nyár (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK: Mrholí / Szitál (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK: Múdrosť / Bölcsesség (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK: Na linke muž | žena a späť / A férfi - nő vonalon és vissza (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK: Nočný spoj / Éjjeli csatlakozás (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK: Okamih pred dotykom / Érintés előtti pillanat (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK: Pocta / Tisztelet (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK: Sme profesionáli / Profik vagyunk (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK: Sneží / Havazik (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK: Tebe / Neked (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK: Úžas / Ámulat (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK: Vivace ma non soltanto cosi (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK | Báseň | Hungarian Version | z knihy Do videnia v množnom čísle (1985):
  PAVOL JANÍK: Neodkladná báseň / Sürgős vers (1985) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK: Pax militaris (1985) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK: Zlozvyk / Rossz szokás (1985) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK | Báseň | Hungarian Version | z knihy Hurá, horí! (1991):
  PAVOL JANÍK: Neodoslaný telegram / Kézbesítetlen távirat (1991) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK: Óda na radosť / Örömóda (1991) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK: Pri stole / Az asztalnál (1991) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK: z Hurá, horí! / Hurrá, ég! válogatás (1991) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK | Básne | Hungarian Version | z knihy Niekto ako boh (1998):
  PAVOL JANÍK: Anjela poznáš po perí / Angyalt tolláról... (1998) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK: Niekto ako boh / Istenként valaki (1998) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK: Rodinné zátišie / Családi csendélet (1998) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK: Slovník cudzích snov / Idegen álmok szótára (1998) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK: Táranie nad hrobom / Sír fölötti fecsegés (1998) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK: Veľké upratovanie / Nagytakarítás (1998) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK | Básne | Hungarian Version | z knihy Buď vôňa tvoja (2002):
  PAVOL JANÍK: Kosovo / Koszovó (2002) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK: New York (2002) (Hungarian Version by Répás Norbert)
  PAVOL JANÍK | PAVOL JANIK | VIRTUOSO OF SLOVAK LITERATURE
  English | Slovak